eczenie powinno obejmować: ochładzanie

:vOkresowe hiperkaliemiczne porażenie rodzinne. Tiopental może powodować przemi- itjące porażenie obwodowe70. Stwardnienie rozsiane. Opis został usystematyzowany przez J. M. Charcota (1825- 93) w r. 186571 i przez Cruveilhiera w r. 1842. W przeszłości uważano, że anestezja 94że zaostrzyć objawy, a tiopental, niedepolaryzujące środki zwiotczające i metoksy- tyran budziły szczególne wątpliwości. Nie ustalono jednak jednoznacznych wniosków72, oljorszenie stanu w okresie pooperacyjnym należy przypisać prawdopodobnie wzro- '.cwi temperatury w wyniku powikłań chirurgicznych, a nie działaniu środków ane- iśycznych.

ostępujący samoistny zanik mięśni73. Po raz pierwszy opisany przez Erba (1840- Dl)74 w r. 1884 i przez Gowersa (1845-1915) w r. 19027E. Choroba powoduje zmiany m PI

Często, podejrzewa się „ostry brzuch”. Leczenie powinno obejmować: ochładzanie, kroplówki z glukozy i roztworu fizjologicznego, naparstnicę, beta-blokery, diuretyki, sterydy, środki uspokajające i jodek sodu (1-2 g na dobę) – dożylnie, jeśli to konieczne.

About The Author

admin

Leave a Reply