Inhibitory i antagoniści kwasu glutaminowego

Inhibitory i antagoniści kwasu glutaminowego. Kwas glutaminowy aktywuje – 3 typy receptorów jonotropowych, dla których wybiórczymi agonistami są: kwas N-metylo-D-asparaginowy (NMDA), kwas a-amino-3-hydroksy-5-metylo-4-izo- ksazolopropionowy (AMPA) i kwas kainowy. Przy aktywacji tych receptorów, zwłaszcza NMDA, dochodzi do przechodzenia jonów wapniowych do wnętrza komórki, co w warunkach niedokrwienia jest zwielokrotnione.

Pobudzenie receptorów glutaminergicznych daje początek wielu procesom, które ostatecznie prowadzą do zniszczenia komórki. Doświadczalnie udało się zapobiec opóźnionemu obumieraniu neuronów przez podanie inhibitorów kwasu glutaminowego.

About The Author

admin

Leave a Reply