Konserwowanie krwi

-2) kobiet z Rh minus w wieku rozrodczym, 3) matek dzieci z chorobą hemolityczną, 4) dzieci z chorobą hemolityczną. Przy przetaczaniu bez żadnych badań wstępnych niezgodność w grupach AB0 występuje tylko w jednym na trzy przypadki48.

Konserwowanie krwi kwaśnym roztworem cytrynianu w glukozie (ACD) powoduje zmniejszenie zawartości 2,3-dwufosfoglicerynianu, a po 14 dniach jego całkowite zniknięcie43, co powoduje przesunięcie krzywej dysocjacji oksyhemoglobiny w lewo. Przetoczenie krwi może powodować alkalozę na skutek metabolizowania cytrynianu. Krew konserwowana glukozą z cytrynianem i fosforanem zachowuje 2,3-DPG, ale może zwiększać agregację płytek50. Zamrażanie jest najlepszą metodą przechowywania krwi51.

Masę erytrocytarną do przetaczania krwi uzyskuje się przez odlanie płynnego super- natantu z 2 butelek pełnej krwi. Osad złożony z krwinek czerwonych zlewa się do wspólnego naczynia (plazmoforeza). Masa erytrocytarna znajduje zastosowanie w leczeniu niedokrwistości przed operacją, niedokrwistości związanej z chorobami serca i towarzyszącej zapaleniu nerek. Masa erytrocytarna zawiera tylko V4 sodu zawartego w pełnej krwi.

About The Author

admin

Leave a Reply