Leczenie wstrząsu

D. C., Clinical Management ot the Patient in Shock, red. Orkin L., 1965. rozdz. V, Oxford: Blackwell). Regularnie należy oznaczać ciśnienie tętnicze i tętno.

Leczenie wstrząsu podczas operacji: 1) unieść nogi pacjenta, 2) spłycić anestezję, jeśli to konieczne, i dopilnować, by odpowiednio dużo tlenu docierało do pęcherzyków płucnych zastosowanie IPPV może być korzystne,

-3) zapewnić przetoczenie krwi, dekstranu, osocza lub płynów elektrolitowych, 4) rozważyć podanie hydrokortyzonu, 5) monitorować krążenie.

Gdy wstrząs się pogłębia, najpierw znika tętno obwodowe, później ośrodkowe, następnie rozszerzają się źrenice, znika uderzenie koniuszkowe, a potem tony serca. W końcu w EKG widać zatrzymanie serca. Ten ostatni objaw dowodzi śmierci pacjenta.

About The Author

admin

Leave a Reply