Leki hamujące agregację płytek krwi

Leki hamujące agregację płytek krwi. Przyczyną ogniskowego niedokrwienia mózgu mogą być zatory złożone z agregatów płytek krwi i fibryny, uwolnione z naczyniowych ognisk miażdżycowych.

Leki hamujące agregację płytek krwi w uszkodzonej ścianie naczynia mogą więc zapobiec ich powstawaniu. Zatory zawierają jednak, oprócz płytek krwi, kryształy cholesterolu i inne fragmenty blaszki miażdżycowej, a w przypadku wytworzenia się skrzepliny również fibrynę i krwinki czerwone i w tych przypadkach leczenie hamujące skupianie się płytek krwi jest nieskuteczne. Działanie agregacyjne wykazują:

– 1. Kwas acetylosalicylowy (Aspirin), który zmniejsza agregację płytek krwi przez nieodwracalne zahamowanie cyklooksygenazy, przekształcającej kwas ara- chidonowy w tromboksan A2 wywołujący agregację płytek krwi i skurcz naczyń. Lek stosuje się w dawce 300 mg p.o. dziennie lub co drugi dzień. Skutek występuje po 2-3 h i utrzymuje się po jednorazowej dawce 7-10 dni.

– 2. Dipiridamol (Curantyl, Persantin). Sugeruje się, że działanie tego leku polega na zahamowaniu fosfodiesterazy oraz zahamowaniu komórkowego poboru adenozyny, co prowadzi do zwiększenia wewnątrzkomórkowego stężenia cyklicznego adenozynomonofosforanu (cAMP) i zapobiega aktywacji płytek krwi. Jednakże jego działanie przeciwagregacyjne nie jest pewne. Podaje się go w dawce 50 mg 3 razy dziennie p.o.

– 3. Sulfinpirazon (Anturan) hamuje agregację płytek krwi przez inhibicję cyklo-oksygenazy. Podaje się go w dawce 200 mg p.o. 3 razy dziennie.

– 4. Tiklopidyna (Ticlid) hamuje aktywację płytek krwi zależną od adenozynodi- fosforanu (ADP) przez zmniejszenie wiązania ADP i fibrynogenu z błoną płytek. Stosuje się ją doustnie w dawce 250 mg 2 razy dziennie. Należy pamiętać o objawach niepożądanych: podrażnieniu błony śluzowej żołądka i leukopenii.

– 5. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe z serii a>3 zmniejszają agregację płytek krwi i wytwarzanie tromboksanu A2 oraz zmniejszają stężenie triglicerydów w surowicy i wzmagają wytwarzanie prostacykliny w tkankach ludzkich. Mogą być użyte jako wspomagające leczenie przeciwagregacyjne.

About The Author

admin

Leave a Reply