Metody stosowane w warunkach polowych

Metody stosowane w warunkach polowych. Urządzenia do iniekcji dożylnych, środki do indukcji oraz środki zwiotczające są łatwe do transportu, można je więc stosować obok rurek dotchawiczych i opisanych wyżej przenośnych aparatów. Najlepszymi środkami wziewnymi są w tych warunkach eter i halotan. Pewne ograniczenia dotyczące stosowania środków łatwopalnych mog|ą istnieć w samolotach. A oto przykłady stosowania różnych metod:

-1. Tiopental, środek zwiotczający, eter z powietrzem za pomocą aparatu EMO, IPPV za pomocą mieszka oksfordzkiego. Inna odmiana tej metody to tiopental, sukcynylocho- lina, intubacja, IPPV powietrzem10.

-2. Halotan z powietrzem, IPPV, tiopental, środek zwiotczający w razie potrzeby. 3. Ketamina . Może być bardzo użyteczna w rzadkich sytuacjach, gdy utrudniony jest dostęp do dróg oddechowych lub gdy pacjent jest we wstrząsie. Nadaje się też, gdy

nie można chorego szybko odtransportować do szpitala. Dzięki ketaminie można w tych warunkach wykonać duży zabieg operacyjny, nawet gdy nie dysponuje się cylindrami z gazami medycznymi.

-4. Entonox znajduje duże zastosowanie u ofiar wypadku, które zostały uwięzione . Przy właściwym stosowaniu zapewnia dobrą analgezję bez obniżenia ciśnienia tętniczego i bez utraty przytomności.

About The Author

admin

Leave a Reply