NASTĘPSTWA

– Spadek ciśnienia osmotycznego płynu zewnątrzkomórkowego prowadzący do wydalania wody przez nerki. Powoduje to spadek objętości płynu pozakomórkowego – odwodnienie wtórne lub zewnątrzkomórkowe. Następnie spada poziom chlorków osocza z niskimi ich wartościami w moczu. Może – wzrastać poziom mocznika we krwi.

Nie zrównoważona strata jonów chloru i sodu zaburza równowagę kwasowo-za- sadową. Wraz z utratą soku żołądkowego występuje hipochloremia połączona z alka- lozą, która spowodowana jest reakcją uwolnionego sodu z kwasem węglowym. Z drugiej strony, utrata płynów z jelit położonych dystalnie do odźwiernika powoduje większą stratę jonów sodu. Następstwem jest kwasica.

d. ROZPOZNANIE. Objawy kliniczne oraz oznaczanie poziomu elektrolitów w surowicy. e. LECZENIE. Podwójnie stężona sól (1,8%) podana dożylnie.

NADMIAR SODU. Może wystąpić wraz z retencją wody (jak w obrzękach) lub jako retencja samego sodu – hipernatremia. Towarzyszy jej zwykle hiperchloremia.

About The Author

admin

Leave a Reply