NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU

-1969, 48, 680). Komory hiperbaryczne. U chorych poddanych leczeniu w jednoosobowej komorze hiperbarycznej wystarczające jest znieczulenie dożylne, intubacja dotchawicza i własny oddech2. Dla celów chirurgicznych wymagane jest zastosowanie bardziej skomplikowanej techniki. Chirurgia rzadko posługuje się obecnie tą metodą.

-1. NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU. Przeciwwskazane są środki łatwopalne, jak eter i cyklopropan. Halotan jest niepalny w ciśnieniu poniżej.4 atm.!, nie należy go jednak używać w połączeniu z podtlenkiem azotu i tlenem, gdyż zwiększa się wówczas możliwość eksplozji. Metoksyfluran jest także niepalny przy ciśnieniach stosowanych w komorach hiperbarycznych. Oleje i smary muszą być' absolutnie wyłączone z użytku w respiratorach itp. z powodu niebezpieczeństwa wybuchu. Nie powinny być także używane respiratory zasilane prądem elektrycznym, gdyż sprowadza to ryzyko spowodowane iskrzeniem.

-2. WPŁYW NA PERSONEL OBSŁUGUJĄCY. Dekompresję należy przeprowadzić ostrożnie, gdy personel medyczny znajduje się wewnątrz komory.

About The Author

admin

Leave a Reply