Nieczynne hormonalnie nowotwory trzustki

U dzieci występują rzadko. Do łagodnych należy torbielakogruczolak cystadenoma. Opisywano również guzy pochodzenia naczyniowego: haemangioendothelioma. Do

złośliwych, które występują częściej niż łagodne, należy gruczolakorak oraz rak pochodzący z komórek wysp trzustkowych (islet celi carcinoma). Rzadziej spotykany jest torbielakogruczolakorak i mięsalc. Wyodrębniono dziecięcą postać raka trzustki (pancreatoblastoma) dającego lepsze rokowanie w porównaniu z rakiem występującym u dorosłych (29).

About The Author

admin

Leave a Reply