NIEDOBÓR POTASU:

PRZYCZYNY: a) nadmierne straty z przewodu pokarmowego – wymioty, biegunka, przetoka żółciowa itp., b) nadmierne straty z moczem, gdy wzrasta diureza, c) brak prawidłowego dowozu – szczególnie wobec nadmiernych strat, d) w marskości wątroby, e) w prawokomorowej niewydolności krążenia, f) może wystąpić, gdy pacjent otrzymuje przez dłuższy czas tylko roztwór iizjologiczny soli i glukozę, 9) nadczynność nadnerczy – patologiczna, jatrogenna, h) insulinowa, i) rodzinne porażenie okresowe, j) myasthenia gravis. Częstą przyczyną hipokaliemii jest alkaloza, której potas przechodzi do komórek.

NASTĘPSTWA. Obraz kliniczny letargu, apatia, brak apetytu, nudności, związane są z zaburzeniami czynności trzech typów mięśni: a) mięśni gładkich – zaparcie, wzdęcie, niedrożność, b) mięśni szkieletowych – hipotonia, osłabienie, porażenia, c) mięśnia sercowego – hipotensja, zaburzenia rytmu, asystole. Towarzyszyć temu może retencja sodu i alkaloza metaboliczna.

ROZPOZNANIE. Podejrzenie hipokaliemii łączy się z nadmiernymi stratami płynów (drogą układu moczowego, pokarmowego), szczególnie w sytuacjach niepełnego lub braku dowozu potasu. Hipokaliemia może być odpowiedzialna za przeciągającą się nie

About The Author

admin

Leave a Reply