Parowniki

-3. Parowniki i przepływomierze nie są przystosowane do zmienionych warunków ciśnienia i ich skala nie jest prawdziwa, gdy ciśnienie atmosferyczne jest niskie (p. niżej).

-4–. Na dużych wysokościach często panują niskie temperatury (p. niżej). 5. Patofizjologia zarówno u nie zaaklimatyzowanych, jak i zaaklimatyzowanych mieszkańców dużych wysokości. Zmiany polegają na hiperwentylacji płuc, policytemii, hi- perwolemii, wzroście objętości krwi w płucach, nadciśnieniu płucnym oraz wzroście pojemności dyfuzyjnej. Ostry obrzęk płuc wymaga wentylacji typu IPPV 100% tlenem. i sprowadzenia chorego w dół.

(Patrz także: Ramo Rao K. R., Indian J. Anaesth., 1964, 12, 4 Safar P. i Tenicela R., Anesthesiology, 1964, 25, 515 Powell J. N. i Gingrich T. E., Anesth., Analg. curr. Res.,

About The Author

admin

Leave a Reply