Płytki

Płytki. Przetacza się je w ciężkich trombocytopeniach, pewnych postaciach białaczki, w chorobach nowotworowych z zajęciem kości i w przypadkach uszkodzenia hemo- poezy przez infekcje, leki itp.

UPROSZCZONA PRÓBA KRZYŻOWA. Przeprowadzana w przypadkach, gdy nie można skorzystać z usług laboratorium. Na białej, ogrzanej płytce umieszcza się kroplę surowicy biorcy, do której dodaje się kroplę 5% zawiesiny krwinek dawcy w roztworze fizjologicznym NaCl (2 lub 3 krople krwi w 1 lub 2 ml roztworu fizjologicznego). Miesza się przez przechylanie płytki i pętlą z drutu, umieszcza w ciepłarce na 10-15 minut i znów porusza płytką. Odczytuje się za pomocą szkła powiększającego, szukając aglutynacji.

Następujące cztery leki często utrudniają oznaczanie grupy krwi i próby zgodności62: 1) wysokocząsteczkowy dekstran, 2) metylodopa, 3) kwas mefenaminowy (Ponstan),

-4) penicylina w dawkach powyżej 20 Mj/d. W najcięższych, naglących przypadkach, gdy trzeba przetoczyć krew bez krzyżowania, najmniej niebezpieczna jest krew grupy 0 Rh ujemne. Jeśli znana jest grupa krwi pacjenta, należy przetaczać krew zgodną grupowo. W przeciwnym razie mogą później wystąpić kłopoty podczas kolejnych prób krzyżowych.

Powikłania. Każda transfuzja niesie ze sobą poważne zagrożenie. U dorosłych rzadko się zdarza konieczność przetoczenia tylko jednej butelki krwi63. Możliwe niebezpieczeństwa to:

About The Author

admin

Leave a Reply