Poprawę dopływu krwi

Poprawę dopływu krwi do chorej kończyny zapewnia ułożenie jej w pozycji opuszczonej (korzystne działanie siły ciężkości). W niektórych ośrodkach w ost-rym niedokrwieniu kończyn stosuje się wlewy dożylne dekstranu małocząstecz- kowego. Rolę tego leku, podobnie jak terapii tlenem hiperbarycznym, trudno jednak obecnie ocenić.

W zapobieganiu kolejnym epizodom zatorowym zasadnicze znaczenie ma usunięcie przyczyny zatoru (leczenie chirurgiczne zwężenia lewego ujścia żylnego czy tętniaków). Jeśli nie jest to możliwe, to obowiązuje długotrwałe leczenie przeciwzakrzepowe lub lekami hamującymi zlepność i agregację płytek krwi (Część I, rozdz. 9).

About The Author

admin

Leave a Reply