PROSTY APARAT

-10. Opisano PROSTY APARAT do stosowania niewybuchowej mieszanki cyklopropa- nu a) 50% cyklopropanu, 25% tlenu, 25% azotu b) 40% cykłopropanu, 30% tlenu, 60% helu c) aparat typu CON (40% cyklopropanu, 30% tlenu, 30% azotu) . Do krótkich zabiegów można podawać podtlenek azotu z ppwietrzem (np. nacięcie ropnia), do czego potrzebne są tylko: butla z gazem, maska twarzowa, gumowa rura z workiem oddechowych oraz kranik trójdrożny.

Postępowanie w zbiorowych wypadkach. Większość .szpitali ma do czynienia ze zbioj rowymi katastrofami i zaopatrzona jest w szafy doraźnej pomocy, zawierające sprzęt reanimacyjny, oświetleniowy, jaskrawo ubarwioną odzież ochronną itp. Sprzęt do anestezji obejmuje worki samorozprężalne (np. Ambu) z zastawkami i maską twarzową, rurki dotchawicze i łączniki, laryngoskopy i baterie, leki itd. Potrzebne są też zestawy do przetaczania wraz z płynami infuzyjnymi, umieszczone w kontenerach ze sztucznego tworzywa powinny się tam znaleźć również ręczne pompki do szybkich infuzji.

Wszystkie pojemniki muszą być lekkie, tak by mógł je przenosić jeden człowiek. Podstawowe znaczenie ma wyraźne oznakowanie i wykaz zawartości.

About The Author

admin

Leave a Reply