Przyczyny zaburzeń krążenia mózgowego

A. Choroby naczyń – 1. Miażdżyca tętnic mózgu i szyi, która może być podłożem zakrzepów i źródłem zatorów, stwardnienie tętniczek mózgu.

– 2. Anatomiczne odmiany: budowy naczyń, zwłaszcza asymetria tętnic kręgowych, koła Wilizjusza i budowy tętnicy szyjnej wewnętrznej w postaci pętli.

– 3. Tętniaki workowate, rozwarstwiające, pourazowe, wrzecionowate (miażdżycowe), zapalne (grzybicze) i nowotworowe.

– 4. Malformacje naczyniowe: teleangiektazje włośniczkowe, naczyniaki żylne, naczyniaki jamiste, malformacje tętniczo-żylne.

– 5. Mózgowa angiopatia amyloidowa, która może być przyczyną płatowych krwotoków mózgowych i mikroskopowych zawałów.

– 6. Zapalenie naczyń:

– a) infekcyjne w przebiegu ostrego, podostrego lub przewlekłego zapalenia opon i mózgu (bakteryjnego swoistego i nieswoistego, grzybiczego i wirusowego), zakrzepowego zapalenia zatok żylnych i żył mózgu.

– b) nieinfekcyjne w przebiegu układowej choroby tkanki łącznej (toczeń trzewny, guzkowe zapalenie tętnic, zapalenie naczyń ziaminiakowe, zapalenie tętnic olbrzymiokomórkowe), leukocytoklastyczne zapalenie naczyń, popromienne za-palenie naczyń, zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń.

– 7. Mieszane zaburzenia naczyniowe:

– a) choroba Moya-Moya,

– b) dysplazja włóknisto-mięśniowa,

– c) zespół Sturge-Webera,

– d) migrena,

– e) zespół Sneddona,

– 1) encefalopatia Binswangera, g) homocystynuria, homocysteinemia.

Choroby krążenia ogólnego

– 1. Nadciśnienie tętnicze.

– 2. Niedociśnienie tętnicze.

– 3. Zatory:

– a) z ognisk miażdżycowych tętnic szyjnych i mózgowych,

– b) pochodzenia sercowego w przebiegu migotania przedsionków, zespołu chorej zatoki, zwężenia lewego ujścia żylnego, wypadania płatka zastawki mitralnej, zwapnienia zastawki mitralnej lub trójdzielnej, bakteryjnego zapalenia wsierdzia, zawału serca, ostrego i podostrego zapalenia mięśnia sercowego, kardiomiopatii, śluzaka przedsionka, po zabiegach na sercu,

– c) z zakrzepów żył obwodowych u osób z przetrwałym otworem przegrody między- przedsionkowej,

– d) zatory tłuszczowe, powietrzne, azotowe. C. Zaburzenia hematologiczne i krzepliwości

About The Author

admin

Leave a Reply