REAKCJE HEMOLITYCZNE:

a. Sródnaczyniowe. Zależne od transfuzji niezgodnej grupowo. Występuje niszczenie erytrocytów dawcy przez swoiste przeciwciała w krążeniu biorcy (głównie anty-A, anty-B i anty-D w układzie Rhesus). Niezgodność w grupach głównych daje gwałtowniejszą reakcję niż niezgodność czynnika Rh. Anestezja maskuje objawy niezgodności. Po podłączeniu każdej nowej butelki krwi należy przez pierwsze 15 minut badać tętno i ciśnienie tętnicze co 5 minut. Przetaczanie należy przerwać, jeśli wystąpi (bez innej uchwytnej przyczyny) spadek ciśnienia tętniczego, przyspieszenie tętna lub sinica.

b. Pozanaczyniowe. Zależnie od przetoczenia zhemolizowanej krwi (stara krew – powyżej 3-4 tygodni od pobrania, podgrzana powyżej 38°C, oziębiona poniżej 2°C).

Leczenie bezmoczu spowodowanego niezgodnym przetoczeniem – p. str. 535. Objawy niezgodnego przetoczenia. Wszyscy pacjenci otrzymujący krew muszą być dokładnie obserwowani przez pierwsze 15 minut w celu wykrycia ewentualnych powikłań.

About The Author

admin

Leave a Reply