Sakowiak

Sakowiak. Po raz pierwszy opisany przez Merlinga w r. 1838, a nazwany tak przez Obendorfera148 w r. 1907/ gdyż jest mniej złośliwy niż rak. Wychodzi ze srebrochłon- nych komórek Kulczyckiego w zagłębieniach Lieberkuhna w przewodzie pokarmowym. Od 50 do 90% powstaje w okolicy wyrostka robaczkowego guzy te nie dają przerzutów i nie mają czynności wydzielniczej. Guzy powstające w oddaleniu od wyrostka są często złośliwe i wydzielają serotoninę (5-hydroksytryptaminę) oraz inne hormony, np. bradykininę.

ZESPÓŁ ZŁOŚLIWEGO RAKOWIAKA. Cechuje się dużą różnorodnością objawów klinicznych. Do powstania zespołu nie dochodzi, jeżeli nie ma przerzutów do wątroby, połączonych z wydzielaniem bradykininy i serotoniny do żył wątrobowych. Zespół charakteryzuje się: 1) narastaniem guza w jamie brzusznej 2) rumieniami skóry, głównie w górnej części ciała, od barwy płomiennoczerwonej do sinicy o odcieniu śniadym, trwającymi kilka minut, godzin lub dni, po czym powraca normalny kolor skóry postępujący odśrodkowo, tak że sinica palców ustępuje na końcu 3) innymi objawami, jak: obfite pocenie, mdłości i wymioty, wzdęcie brzucha i kurcze w jamie brzusznej, biegunka 4) dusznością, świstami w drogach oddechowych, napadami astmy 5) tachy- kardią i obniżeniem ciśnienia krwi 6) objawami późnymi, jak: zwłóknienie zastawek prawej części serca, co może wymagać postępowania operacyjnego149, zapalenie stawów, zmiany twardzinowe skóry, rozszerzenie naczyń włosowatych twarzy, obrzęki niżej położonych części ciała.

Do zaburzeń powodowanych przez wydzielanie serotoniny należą160: 1) opóźnione buczenie się z anestezji 2) napady częstoskurczu lub nadciśnienia 3) hiperglikemia 4) hipoproteinemia 5) wzmożenie wentylacji.

About The Author

admin

Leave a Reply