SKŁAD NIEKTÓRYCH PŁYNÓW DO INFUZJI DOŻYLNYCH

ilości przyjmowanego sodu, c) zwiększonym wydalaniem potasu najbardziej nasilony w ciągu pierwszych 24 godzin, trwa zwykle tylko 48 godzin.

Odczyn ten jest związany ze wzrostem wydzielania hormonów kory nadnerczy, zwolnieniem ich unieczynniania i większą produkcją hormonu antydiuretycznego. Bodziec biegnie przypuszczalnie drogą podwzgórzowego łuku odruchowego.

Żywienie parenteralne. Patrz rozdz. XXXVII. Problemy związane z pojemnikami na płyny: 1. Posocznica114. Ukazało się wiele doniesień na temat zakażeń związanych z zestawami do przetoczeń i pomiarów OCŻ. Drobnoustroje wzrastające w pojemnikach mogą sięgać liczby 10°-107 w 1 ml, nie powodując widocznego zmętnienia płynu. Jego infu- zja może jednak pociągać za sobą ciężką i śmiertelną posocznicę116. Zakażenie zestawu występuje również w miejscu, gdzie igła przechodzi przez skórę. W tym przypadku stalowe igły są lepsze od kaniul wykonanych z tworzywa, gdyż te ostatnie szybciej pokrywają się warstwą, w której mogą rozwijać się drobnoustroje118. Zestawy do przetaczania powinny być zmieniane co 24-48 godzin, jak również po każdym przetoczeniu krwi. Rozważyć należy stworzenie zespołów do nadzoru infuzji w całym szpitalu. Za-chęcałyby one do prawidłowego stosowania zasad aseptyki i zmniejszały groźbę ©®- wikłau117.

About The Author

admin

Leave a Reply