Tachykardia

OBJAWY PRZEDMIOTOWE. Tachykardia, wzrost ośrodkowego ciśnienia żylnego – rozszerzenie żył szyjnych, spadek ciśnienia tętniczego, sinica, czasami rytm cwałowy, rzężenia, tarcie opłucnowe oraz, później występujące, stłumienia i szmer osłuchowy oskrzelowy. Na zdjęciu przeglądowym klatki piersiowej zaobserwować można powiększenie prawej komory serca, uniesienie kopuły przepony, zacienienie w dolnym polu płucnym, a w późniejszym okresie – zatarcie kąta przeponowo-żebrowego związane z wysiękiem opłucnowym. W około połowie przypadków zmiany w EKG – załamek S w I odprowadzeniu, załamek Q i odwrócony załamek T w III odprowadzeniu. Zmiany te są charakterystyczne dla przeciążenia prawej komory.

Zator płucny występujący podczas zabiegu operacyjnego charakteryzuje się postępującą sinicą mimo podawania tlenu i prowadzenia sztucznej wentylacji oraz spadkiem ciśnienia. Typowymi przyczynami są: 1) nadnerczak, 2) płyn owodniowy (w położnictwie).

OBJAWY PODMIOTOWE. Omdlenie, duszność, ucisk w okolicy zamostkowej, ból spowodowany podrażnieniem opłucnej, krwioplucie. Ból jest zwykle mniej intensywny niż ból zawałowy, może też nie wystąpić w ogóle.

About The Author

admin

Leave a Reply