Wzrost aktywności układu podwzgórze-przysadka-nadnercza

-6. Zmniejszenie ilości białka w organizmie, ze wzrostem wydalania azotu w moczu (katabolizm). 7. Wydzielanie ADH i aldosteronu. Spadek poziomu sodu i chlorków w surowicy,

' wzrost poziomu potasu. Zmniejszone wydalanie sodu, chlorków i wody. 8. Spadek poziomu kwasu askorbinowego w surowicy. Zmniejszenie wydalania kwasu askorbinowego, ryboflawiny, tiaminy i amidu kwasu nikotynowego14.

-9. Wzrost aktywności układu podwzgórze-przysadka-nadnercza. Wzrost wydzielania ACTH15. 10. Zaburzenie czynności wątroby. Próby czynnościowe mogą wykazywać zmiany.

-11. Nerki16. We wstrząsie ilość wydalanego moczu wykazuje równoległe zmiany z filtracją kłębkową. Mocz może zawierać wałeczki białkowe. Zależność między wstrząsem a rozwojem ostrej niewydolności nerek nie jest jasna. Szczególnie zagrożeni pacjenci to ci, u których wstrząs jest następstwem septycznego poronienia, posocznicy (spowodowanej bakteriami Gram-ujemnymi), hemoglobinurii, miogłobinurii, urazu narządów wewnętrznych jamy brzusznej, operacji aorty, ostrej niewydolności wątroby lub oparzenia.

-12. Płuca. Może wystąpić płuco wstrząsowe. Patrz rozdz. XXXVII. Diagnostyka różnicowa wstrząsu hipowolemicznego. Następujące sytuacje powodują stan przypominający wstrząs: 1) perforacja trzewi, 2) ostra wysoka niedrożność, 3) ciężkie oparzenia, 4) pewne leki używane w anestezjologii, np. opioidy, fenotiazyny, halo- tan, 5) zmniejszenie powrotu żylnego do serca zależne od pozycji ciała lub ucisku żyły głównej przez guzy jamy brzusznej, ciężarną macicę przed porodem, 6) następstwa analgezji podpajęczynówkowej lub zewnątrzoponowej.

About The Author

admin

Leave a Reply