Zaburzenia oddychania i fonacji

Po przewiezieniu dziecka na salę pooperacyjną układa się je w pozycji siedzącej w celu ułatwienia odpływu wydzieliny z rany. Powikłania pooperacyjne. Krwawienie. W ciągu pierwszych godzin po operacji obowiązuje stała kontrola drożności drenu i ilości odpływającej przez niego krwi oraz obserwacja samej rany. Tworzący się krwiak, np. przy zatkaniu drenu skrzepem i niemożności udrożnienia go, daje obrzęk szyi i niebezpieczny ucisk na tchawicę, co wymaga szybkiej, operacyjnej kontroli rany i ewakuacji krwiaka. Krwotok z tętnicy, np. wskutek zsunięcia się podwiązki, daje szybkie narastanie obrzęku szyi i ucisku na tchawicę, który nie zlikwidowany niezwłocznie, może prowadzić do uduszenia się chorego. Działanie musi być natychmiastowe: intubacja chorego oraz kontrola rany w warunkach sali operacyjnej.

Zaburzenia oddychania i fonacji. Uszkodzenie obu nerwów wstecznych daje porażenie więzadeł głosowych i może spowodować trwały bezgłos, w niektórych zaś postaciach prowadzić nawet do uduszenia się chorego po operacji. Konieczna jest w tych przypadkach tracheostomia.

Przełom tarczycowy. Aczkolwiek u dzieci przebiega on łagodniej niż u dorosłych, to jednak jest to groźny dla życia stan, który może wystąpić po usunięciu tarczycy w chorobie Gravesa-Basedowa. Objawy przełomu to: pobudzenie, niepokój, czasem zaburzenia psychiczne, wzrost temperatury ciała, zaburzenia rytmu serca, biegunka. Objawy występują nagle, w kilka godzin po operacji i mogą mieć przebieg dramatyczny. W leczeniu stosuje się hydrokortyzon, Metizol, jodek sodowy, potasowy oraz mieszankę lityczną.

About The Author

admin

Leave a Reply