Zaburzenia w przemianie

wym w warunkach fizjologicznych, pod wpływem enzymów bakteryjnych, bilirubina ulega przemianie w urobilinogen i sterkobilinę dającą charakterystyczne zabarwienie kału. Część urobilinogenu jest w jelitach wchłaniana i powtórnie trafia do wątroby, by zostać ponownie wydalona z żółcią. Niewielka jego ilość wydalana jest z moczem jako urobilina. Wydalanie barwników żółciowych w okresie życia płodowego odbywa się głównie przez łożysko (61).

Zaburzenia w przemianie, transporcie i wydalaniu barwników żółciowych prowadzą do ich nadmiernego gromadzenia się w płynach ustrojowych i tkankach, dając objawy żółtaczki. Uwzględniając przyczyny tych zaburzeń, żółtaczki można podzielić na:

-1) przedwątrobowe — spowodowane nadmierną ilością bilirubiny we krwi wskutek hemolizy – bilirubinemia pierwotna, wolna, pośrednia,

About The Author

admin

Leave a Reply