ZESTAW DO STOSOWANIA DORAŹNEGO

-7. ZESTAW DO STOSOWANIA DORAŹNEGO TYPU HEWERA . Składa się z worka Ambu, parownika Goldmana i zastawki Rubena. Umożliwia podawanie halotanu z powietrzem i z IPPV.

-8. PUSZKA FLAGGA . Skonstruowana podczas I wojny światowej. Chory oddycha ,,tam i z powrotem” przez puszkę zawierającą eter. Późniejsze ulepszenia umożliwiają zmiany stężenia pary przez doprowadzenie powietrza poprzez układ zasysający .

-9. PAROWNIKI PROWIZORYCZNE można wykonać z tego, co jest pod ręką15. Puszkę Flagga można wykonać, wykorzystując np. puste opakowanie po kawie. Rodzaj inhalatora można skonstruować także z dwóch puszek po konserwach oraz warstwy gazy, jeżeli nie ma nawet maski Schimmelbuscha.

About The Author

admin

Leave a Reply