Alternatywą leczenia chirurgicznego jest

Alternatywą leczenia chirurgicznego jest przezskórną angioplastyka z użyciem cewników balonowych. Najczęściej jest ona stosowana u chorych ze zmianami miażdżycowymi w tętnicach biodrowych. Gorsze wyniki daje przy zmianach w tętnicach udowych, podkolanowych czy piszczelowych. Metodą tą trwalszą poprawę uzyskuje się jedynie u ok. 50% leczonych chorych, gdyż często dochodzi do nawrotu zmian zarostowych w obrębie tętnicy poddanej zabiegowi. Aby poprawić skuteczność przezskórnej angioplastyki, próbuje się stosować technikę laserową i aterektomię.

Ćwiczenia fizyczne. Korzystny wpływ wysiłku fizycznego na przewlekłe niedo-krwienie kończyn nie wydaje się obecnie budzić wątpliwości. W wielu doniesie-niach w piśmiennictwie podkreśla się poprawę u chorych z niedokrwieniem kończyn dolnych po ćwiczeniach marszowych, wyrażającą się wydłużeniem dystansu występowania chromania przestankowego. Poprawa ta jest najpraw-dopodobniej związana z rozwojem krążenia obocznego oraz zwiększeniem jego wydajności. Nie bez znaczenia jest tu również korzystny wpływ ćwiczeń fizycznych na pracę serca i zmniejszenie stężenia lipidów we krwi.

Dlatego też odpowiednio dobrane ćwiczenia fizyczne (u chorych z niedo-krwieniem kończyn dolnych – spacery) należy uważać za jeden z najważniejszych czynników leczenia.

About The Author

admin

Leave a Reply