Beleczki wątrobowe

W każdej beleczce zbudowanej z dwóch warstw hepatocytów znajduje się nie pokryty nabłonkiem włosowaty kanalik żółciowy, który opróżnia się do między- zrazikowego przewodu żółciowego. Przewody te łączą się ze sobą, stopniowo zwiększając średnicę. W początkowych odcinkach wysłane są nabłonkiem płaskim, później sześciennym, a w pobliżu wnęki wątroby – walcowatym. Jako prawy i lewy przewód wątrobowy odprowadzają żółć z wątroby.

Beleczki wątrobowe są oddzielone od siebie zatokami żylnymi uchodzącymi do żyły środkowej. Krew znajdująca się w zatokach i omywająca hepatocyty pochodzi głównie z najdrobniejszych rozgałęzień żyły wrotnej, leżących w przegrodach między- zrazikowych oraz, w mniejszym stopniu, z rozgałęzień tętnicy wątrobowej, które uchodzą do zatok mniej więcej w 1I3 odległości między przegrodą międzyzrazikową a żyłą środkową. Wyściółkę zatok stanowią komórki śródbłonka i duże komórki żerne (Browicza-Kupffera). Mogą one wychwycić i unieszkodliwić do 99% bakterii napływających z jelit drogą żyły wrotnej. Pomiędzy komórkami śródbłonkowymi znajdują się pory, średnicy dochodzącej do 1 /im, przez które nadmiar płynów, a także duże cząsteczki białek przedostają się do wąskiej przestrzeni okołozatolcowej (Dissego) leżącej między wyściółką zatok a komórkami wątroby. Przestrzenie te łączą się bezpośrednio z naczyniami limfatycznymi leżącymi w przegrodach między- zrazikowych. Wyjątkowa przepuszczalność śródbłonka sprawia, że wątroba w warunkach spoczynku wytwarza ok. 1/s całej ilości chłonki. Utrudnienie odpływu żylnego z wątroby może tę produkcję zwiększyć wielokrotnie, a nadmiar wydostaje się bezpośrednio przez torebkę wątroby do jamy brzusznej — wątroba „poci się”.

Z cholesterolu dostarczanego w pokarmach, a także z powstającego w wątrobie w przebiegu metabolizmu tłuszczów, w mitochondriach komórek wątroby dochodzi do wytwarzania tzw. pierwotnych kwasów żółciowych cholowego i chenodeoksy- cholowego. W wątrobie niedojrzałej synteza przebiega bardziej okrężną drogą i jako ogniwo pośrednie powstaje monohydroksylowy kwas litocholowy wywierający wyraźnie toksyczne działanie na komórkę dojrzałą (12). Pierwotne kwasy żółciowe, jako nierozpuszczalne w wodzie, muszą przed opuszczeniem komórki zostać związane z aminokwasami – tauryną lub glicyną. W niedojrzałej wątrobie noworodka transport kwasów żółciowych przez komórkę jest niewydolny, powstają głównie tauro- cholany, wraz z wiekiem, stopniowo, przewagę uzyskują glilcocholany.

About The Author

admin

Leave a Reply