Fizykoterapia

-3. Fizykoterapia. Środki anestetyczne dobrze znoszone – to eter i halotan, gdyż rozszerzają one oskrzela. Podczas operacji można podawać izoprenalinę wziewnie z nebulizatora127. Astmę mogą nasilać następujące czynniki: tiopental, nieumiejętne wprowadzenie do anestezji środkiem wziewnym, intubacja dotchawicza, szczególnie w płytkiej anestezji lub przy niepełnym zwiotczeniu, drażnienie górnych dróg oddechowych przez kwaśną treść żołądkową, krew, śluz itd.

W przypadku ciężkiego skurczu oskrzeli, gdy płuca nie opróżniają się z powietrza, – można uzyskać poprawę umieszczając dren w jamie opłucnowej i próbując osiągnąć de- flację przez wdmuchiwanie do opłucnej tlenu pod ciśnieniem lub też uciskanie płuc przy otwartej klatce piersiowej128.

Stan astmatyczny jest sytuacją naglącą i wymaga leczenia na oddziale intensywnej opieki medycznej. Należy podawać tlen w ilości 4 l/min przez maskę, aminofilinę w dawce 250 mg oraz dożylnie 200 mg hydrokortyzonu. Konieczne może być zastosowanie IPPV. W ciężkich przypadkach niezbędne bywa podanie hemibursztynianu hydrokortyzonu w dawce 4 mg/kg co 2 godziny120. Może to spowodować hipokaliemię, wymagającą z kolei podawania potasu.

About The Author

admin

Leave a Reply