Guz kory nadnercza

Guz kory nadnercza rzadko stwierdzany jest przy badaniu palpacyjnym brzucha ze względu na małe rozmiary, aczkolwiek bywają guzy duże, wyczuwalne przy badaniu.

Rozpoznanie ustalane jest na podstawie wyników badań hormonalnych. Duże stężenie 17-KS w moczu nie zmniejsza się po podaniu deksametazonu (autonomia guza). W ustaleniu umiejscowienia guza kory zasadnicze znaczenie mają badania rentgenowskie. Przeglądowe zdjęcie jamy brzusznej może wykazać cień guza lub zwapnienia w jego obrębie. Urografia w większości przypadków pozwala na ustalenie zajętej strony (ryc. 8-10 a). Guz może uciskać lub przemieszczać norkę.

W przypadkach guzów małych urografia może dać jednak wynik negatywny. Tomografia komputerowa pozwala na dokładne określenie rozmiarów zarówno guza, jak i przerzutów, uwidaczniając guzy o średnicy ok. 2 cm (6, 8). W przypadkach wątpliwego wyniku tego badania są wskazania do badań naczyniowych (aorto- grafia), w tym również do badań wybiórczych naczyń nadnerczowych, aczkolwiek trudnych do wykonania u małych dzieci (18) (ryc. S-10 b). Coraz większe zastosowanie w rozpoznawaniu tych guzów znajduje ultrasonografia, wykrywająca guzy

About The Author

admin

Leave a Reply