Hormony płciowe

-3. Hormony płciowe. Leczenie sterydami hamuje wytwarzanie ACTH przez przedni płat przysadki, co powoduje zanik kory nadnerczy. Kora nie jest w stanie wydzielać dodatkowych ilości hormonów w odpowiedzi na stres anestezji, operacji lub urazu. Obwodowa niewydolność krążenia ze spadkiem ciśnienia może wystąpić nawet podczas niewielkich operacji. Pierwszy zgon z tego powodu zanotowano w r. 1952, jako następstwo podawania leczniczych dawek kortyzonu143.

Rezerwa kory nadnerczy jest zmniejszona: 1. W chorobie Addisona, leczonej lub nie. 2. Po obustronnym usunięciu nadnerczy. 3. W czasie leczenia sterydami.

-4. Gdy chory otrzymywał sterydy w przeszłości. Może się zdarzyć, że rezerwa nad- nerczowa była wystarczająca dla zaspokojenia potrzeb zwykłego życia, lecz staje się niedostateczna przy zetknięciu z dodatkowym obciążeniem, takim jak anestezja i operacja. Nawet leczenie trwające zaledwie tydzień może spowodować depresję kory. Może ona trwać 1-2 lat, a w niektórych przypadkach przedłużonego leczenia kora może nigdy nie odzyskać swej pełnej rezerwy czynnościowej.

About The Author

admin

Leave a Reply