Kwasica metaboliczna

b. Podanie sukcynylocholiny powodujące nagły wzrost poziomu potasu w surowicy107 występuje on w ciągu 1-7 minut od wstrzyknięcia i wynosi ok. 0,5 mmol/1, a u chorych z urazem lub oparzonych może sięgać 1,8 mmol/1. Prekuraryzacja powoduje, że skok poziomu potasu po sukcynylocholinie jest mniejszy, nie przynosi natomiast efektu podczas stosowania dekametonium.

– c. Uszkodzenie mięśni – w późnym okresie. d. Choroby z zanikiem mięśni lub innym uszkodzeniem, np. miopatie, uszkodzenie neuronu ruchowego, dystrofia mięśniowa, odnerwienie, poprzeczne uszkodzenie rdzenia, tężec.

e. Kwasica metaboliczna. Objawy toksyczne pojawiają się przy poziomach powyżej 7 mmol/1. W EKG: wysoki, iglicowaty, o wąskiej podstawie załamek T zmniejszona amplituda załamka R, brak załamka P, poszerzenie QRS i w końcu dwufazowy QRST. Może wystąpić niespodziewane migotanie komór. Należy pamiętać, że krew konserwowana może zawierać do 25 mmol/1 potasu (p. str. 457).

About The Author

admin

Leave a Reply