Leczenie udaru niedokrwiennego

Leczenie udaru niedokrwiennego. Leczenie udaru niedokrwiennego odwracal-nego, udaru w rozwoju i dokonanego jest zbliżone i zostanie omówione wspólnie. Obowiązują następujące zasady:

– 1. Wczesna hospitalizacja i przeprowadzenie nieinwazyjnych badań w celu wykrycia przyczyny choroby.

– 2. Normalizacja krążenia i zapewnienie dobrej wentylacji płuc.

– 3. Poprawienie przepływu krwi przez mózg przez podanie leków zmniej-szających jej lepkość (dekstran 40000) i leków działających na naczynia.

– 4. Zwalczanie obrzęku mózgu.

– 5. W przypadku zagrożenia ponownym zatorem zakrzepowym podaje się po upływie 10-14 dni leki zmniejszające krzepliwość krwi po uprzednim wykluczeniu, za pomocą tomografu komputerowej, udaru krwotocznego. Przy rozległych zawałach mózgu leczenie antykoagulacyjne jest przeciwwskazane.

– 6. U chorych z udarem niedokrwiennym odwracalnym, u których na podstawie badań nieinwazyjnych podejrzewa się zwężenie tętnicy zewnątrzczaszkowej do-prowadzającej krew do mózgu, należy po ustąpieniu objawów wykonać angio-grafię. Jeśli potwierdzi ona rozpoznanie, kieruje się chorego do leczenia chirur-gicznego.

– 7. W przypadku udaru postępującego stosuje się przez 8-14 dni dożylnie heparynę w dawce 30000 j.m./24 h, po uprzednim wykluczeniu krwotoku za pomocą tomografii komputerowej.

About The Author

admin

Leave a Reply