Leki stosowane we wstrząsie:

LEKI CIŚNIENIOWE (presyjne). Leki adrenergiczne podawane dożylnie, zwykle w ciągłej kroplówce, odgrywają niewielką rolę w leczeniu wstrząsu. Wszystkie one zmniejszają przepływ krwi przez korę i rdzeń nerek. Wyjątek stanowi noradrenalina zmniejszająca przepływ tylko przez korę89. Doraźnie można podać dożylnie pojedynczą dawkę 1 mg metaraminolu.

IZOPREN ALINA. Stymulator receptorów (5. Podawana w kroplówce dożylnej- (1 : 450 000) powoduje obwodową wazodylatację, jest skuteczna w przypadkach wstrząsu ehdotoksycznego90, niewydolności serca91 i podczas operacji na otwartym sercu92.. Salbutamol podany dożylnie działa podobnie.

szym stanie funkcjonalnym, mają większy okres przeżycia, a 2,3-dwufosfoglicerynian nie ulega rozkładowi. Próbki krwi można chronić przed skrzepnięciem przez dodanie kwasu etylenodwu- aminoczterooctowego (EDTA).

About The Author

admin

Leave a Reply