Metody oceny utraty krwi

Leczenie wstrząsu przed operacją17. Spróbować zatrzymać krwawienie. Unieść nogi chorego o 15°-20°. Nie poleca się obniżania głowy, może to bowiem powodować spadek ciśnienia tętniczego18. Długotrwałe ułożenie pacjenta głową w dół może grozić10 obrzękiem mózgu, odklejeniem siatkówki, uszkodzeniem splotu ramiennego utrudnia też opiekę pielęgniarską. Pragnienie może być bardziej uciążliwe niż ból, lecz lepiej unikać pojenia chorych, jeśli w planie jest operacja. Płyny podaje się dożylnie, można też zwilżyć usta.

Morlinę należy podawać dożylnie, by zapewnić szybką i kontrolowaną absorpcję. Tylko V4 pacjentów we wstrząsie po ciężkim urazie wymaga podania morfiny w celu opanowania bólu i rzadko potrzebna jest dawka większa niż 10 mg. Nie należy podawać morfiny w przypadkach ciężkich urazów mózgu lub depresji oddechowej.

Obowiązkiem jest przetoczenie pełnej krwi, szczególnie gdy krwotok był znaczny. Przetaczać można w razie potrzeby szybko, pod kontrolą OCŻ.

About The Author

admin

Leave a Reply