POSTĘPOWANIE W NIESKUTECZNEJ HEMODYNAMICZNIE CZYNNOŚCI SERCA

W najgroźniejszej, lecz najrzadziej na szczęście występującej postaci zatrzymania krążenia, niezbędne jest wyłączenie mechanicznych przyczyn jego wystąpienia, takich jak: pęknięcie ściany serca, tamponada osierdzia i zator tętnicy płucnej. Postępowanie farmakologiczne w rozkojarzeniu elektromechanicznym serca zmierza do poprawienia jego kurczliwości. W związku z powyższym lekiem z wyboru jest stosowanie adrenaliny w dawkach j.w.

Kontrowersyjne jest stosowanie preparatów wapnia (chlorku wapnia, glukonia- nu wapnia) w przebiegu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, w tym zatrzymania krążenia występującego wskutek rozkojarzenia elektromechanicznego. Obecnie nie zaleca się ich rutynowego stosowania ze względu na potencjalnie szkodliwy wpływ dużych stężeń wapnia w surowicy krwi, które występują po podaniu leku, na wynik resuscytacji mózgu (wapń uczestniczy w mechanizmach uszkodzenia mózgu po zatrzymaniu krążenia). Jego podawanie powinno być ograniczone do okoliczności, gdy przed wystąpieniem zatrzymania krążenia byliśmy świadomi małego stężenia wapnia w surowicy, toksycznego działania antagonistów wapnia, hipo- potasemii. Dawką stosowaną jest dożylne podanie 5-10 mg/kg mc. 10% CaCl2 (wynaczyniony może powodować martwicę tkanek). Dawkę można powtórzyć po 10 min.

About The Author

admin

Leave a Reply