Stosowanie w celach profilaktycznych

Stosowanie w celach profilaktycznych. Podaje się podskórnie 5000 jednostek na 2 godziny przed operacją i w odstępach 8-godzinnych przez 7-10 dni po operacji68.

Stosowanie lecznicze. W zatorze płucnym, w zakrzepowym zapaleniu żył, w zakrzepi- cy tętnic wieńcowych, w schorzeniach i urazach naczyń obwodowych.

Zastosowanie laboratoryjne. Jako środek przeciwkrzepliwy w badaniu OB, odczynu Wassermanna, w przetaczaniach krwi w przypadku erystoblastozy płodowej. Wykrze- pianiu zapobiega 1500 j. heparyny dodane do 540 ml krwi.

About The Author

admin

Leave a Reply