STROFANTYNA

Dowiedziono, że roztwory cytrynianowo-fosforanowe w glukozie lepiej służą do pobierania i konserwowania krwi niż roztwory kwaśnego cytrynianu w glukozie64. Ten pierwszy roztwór ma wyższe pH (7,2 w czasie pobierania), krwinki czerwone są w lep-

DOPAMINA9S. Uważa się, że ma zalety izoprenaliny bez jej wad. Lekiem działającym wybiórczo inotropowo jest również dobutamina. GLUKAGON94. Naturalnie występujący produkt komórek a wysepek Langerhansa. Fizjologiczna przeciwwaga działania insuliny. Działa ino- i chronotropowo dodatnio {efekt ten nie jest blokowany przez insulinę). Podawany dożylnie, po .2-5 mg każdorazowo. Działa około 20 minut. Rzadziej od izoprenaliny powoduje zaburzenia rytmu. Rezultaty kliniczne są zwodnicze.

STROFANTYNA G (Oubaina)95. Podana dożylnie w dawce 0,5 mg poprawia krążenie u wielu pacjentów. Użyteczna, gdy spodziewana odpowiedź na leczenie płynami (podczas, przed i po operacji) zawodzi. Stosowana jako lek zapobiegający depresji krążenia podczas indukcji i dalszego ciągu anestezji. Wydaje się, że jest lekiem, który nie wyrządza szkód, działa szybko i krótko, jest gwałtownie wydalana. Nie powinna być podawana pacjentom, którzy w ciągu ostatnich dwóch tygodni otrzymywali glikozydy naparstnicy.

About The Author

admin

Leave a Reply