Strona prauia

Strona prauia – uruchomienie zagięcia wątrobowego okręż- nicy i nacięcie tylnej blaszki otrzewnej ściennej wzdłuż bocznego brzegu dwunastnicy. Okrężnicę odsuwa się ku dołowi, część zstępującą dwunastnicy dośrodkowo i do dołu, uwidaczniając żyłę główną dolną, do której przylega nadnercze prawy płat wątroby z pęcherzykiem jest uniesiony ku górze. Po nacięciu powięzi nerkowej uwalnia się dolny brzeg nadnercza, odciągając nerkę w dół. Przy uruchamianiu nadnercza podwią- zuje się i przecina wszystkie tętnice wchodzące do niego. Podwiązanie żyły nadnerczowej prawej jest trudniejsze niż lewej. Uwidacznia się ją preparując między żyłą główną dolną a nadnerczem. Czynności te ułatwia odciąganie nadnercza na zewnątrz oraz w miarę preparowania delikatne obracanie żyły głównej dolnej dośrodkowo palcem z gazą ułożonym nad żyłą. Po podwiązaniu (2 podwiązki) i przecięciu żyły nadnerczo-

wej usuwa się nadnercze. Uszkodzenie prawej żyły nadnerczowej grozi krwotokiem z żyły głównej dolnej i zatorem powietrznym. Strona lewa – uruchomienie zagięcia śledzionowego przez nacięcie tylnej blaszki otrzewnej, bocznie od lewej olcrężnicy, blisko ściany jelita, aby nie uszkodzić śledziony, i rozdzielenie więzadła śledzionowo-nerkowego. Po odsunięciu uruchomionej okrężnicy ku środkowi i dołowi, a śledziony i ogona trzustki ku górze, uwidacznia się lewe nadnercze. Przylega ono dość ściśle do nerki. Po otwarciu powięzi nerkowej, separując między nerką a nadnerczem, uwidacznia się jego przednią po-wierzchnię o charakterystycznym pomarańczowożółtawym zabarwieniu. Po odciągnięciu nerki ku dołowi wydziela się nadnercze od dołu, a następnie wzdłuż jego brzegu zewnętrznego ku górze. Wszystkie naczynia tętnicze, wchodzące do gruczołu kolejno podwiązuje się i przecina. Następnie podwiązuje się i przecina żyłę nadnerczową, która jest dłuższa niż po stronie prawej.

Chwytając za nadnercza należy pamiętać o tym, że są one kruche i łatwo je uszkodzić. Zawsze należy obejrzeć obydwa nadnercza po ich odsłonięciu, gdyż guz jednego z nich nie wyklucza istnienia małego guzka po stronie przeciwnej.

About The Author

admin

Leave a Reply