TROMETAMOL

Następujące leki mogą odgrywać pewną rolę w leczeniu wstrząsu: WODOROWĘGLAN SODU. Stosowany do wyrównywania kwasicy metabolicznej. Dawka wstępna powinna wynosić 50-150 mmol. Dawki następne są zależne od badań laboratoryjnych.

TROMETAMOL (Tromethamine, THAM, Tris, aminometan trójhydroksymetylowy). Alkaliczny bufor używany, jak poprzedni, do wyrównywania kwasicy metabolicznej. Zawiera prawie tyle sodu, ile wodorowęglan.

HYDROKORTYZON. Działa równie dobrze przeciwzapalnie, jak inotropowo dodatnio i o.-błokującoS6. Dawki 25-50 mg/kg, tj. do 2 g dożylnie w krótkim okresie. Należy równolegle wyrównywać objętość osocza, gdyż powoduje rozszerzenie naczyń. Deksa- metazon jest dogodny i równie skuteczny.

About The Author

admin

Leave a Reply