ZATRUCIE DEHP

GLUKOZA. 5% roztwór jest izotoniczny. Można ją stosować do uzupełnienia płynów ustrojowych i dla utrzymania drożności dożylnej drogi podawania leków.

W celu uzyskania izotonicznego roztworu glukozy i chlorku sodu należy zmieszać V5 objętości roztworu fizjologicznego NaCl i 4/5 objętości 4,3% glukozy. Alkalizując roztwór do pH 6,8 (za pomocą buforu fosforanowego) można zmniejszyć częstość występowania zakrzepowego zapalenia żył39. Jeśli po przetoczeniu krwi konserwowanej będzie przetaczana glukoza, należy zmienić aparat, by zapobiec hemolizie. Wysoko, stężone roztwory glukozy (10% i wyżej) mogą powodować zakrzepicę. A”

ROZTWÓR FIZJOLOGICZNY SOLI KUCHENNEJ. Szybka jego infuzja podnosi ciśnienie tętnicze na okres 15-20 minut bez zmiany częstości tętna70. pH 5% glukozy w wodzie wynosi 4,55, a obciążenie kwaśnym ładunkiem 0,28 mmol/1.

About The Author

admin

Leave a Reply