ZATRUCIE POTASEM

-7. ZATRUCIE POTASEM. Może powodować zatrzymanie czynności serca podczas lub w krótkim okresie po przetoczeniu pełnej krwi lub wysoko stężonego osocza. Hiperka- liemia występuje częściej w obecności kwasicy metabolicznej.

Stosunek potasu do wapnia może być zaburzony przez następujące czynniki: a. Stara konserwowana krew może zawierać 25 mmol/1 potasu (ponad 5 razy więcej niż normalnie). Jest to wynikiem dyfuzji jonów potasu z erytrocytów. We wstrząsie nawet 3-krotnie mniejsza dawka potasu może być śmiertelna.

b. Wątroba uwalnia potas na skutek różnych bodźców, np. anoksji, hiperkapni i uwolnienia adrenaliny z nadnerczy w następstwie krwotoku.

About The Author

admin

Leave a Reply