Zawiodły także próby leczenia przewlekłego

Zawiodły także próby leczenia przewlekłego niedokrwienia kończyn antagonis-tami serotoniny (ketanseryna). Leczenie zabiegowe. Obejmuje ono leczenie chirurgiczne i przezskórną angio- plastykę. Leczenie chirurgiczne to zabiegi rewaskularyzacyjne, najczęściej z za-stosowaniem protez naczyniowych, oraz sympatektomia.

Do rewaskularyzacji nie kwalifikują się chorzy, u których umiejscowienie zmian naczyniowych (zmiany rozsiane lub w drobnych rozgałęzieniach) uniemożliwia techniczne wykonanie tego rodzaju zabiegów.

About The Author

admin

Leave a Reply