Zespół „śliwkowego brzucha”

Zespół „śliwkowego brzucha” (prune belly syndrome)158. Jest to stan, w którym wrodzone niewykształcenie (agenezja) przednich mięśni brzucha powoduje jego pomarszczenie i pofałdowanie, połączone z nieprawidłową budową układu moczowego i niejednokrotnie z innymi wadami wrodzonymi zwykle spotykany u mężczyzn. Słaba warstwa mięśni upośledza zdolność do kaszlu i usposabia do powikłań oddechowych po anestezji.

Unikać należy środków powodujących depresję oddychania, rzadko potrzebne są też środki zwiotczające mięśnie. W okresie pooperacyjnym konieczna jest staranna obserwacja parametrów oddechowych159.

Trąd160. Chorzy są często leczeni sterydami. Mogą mieć zniesione czucie bólu. Homccystymiria101. Niedawno opisane wrodzone zaburzenia metabolizmu niezbędnego aminokwasu egzogennego metioniny. W razie konieczności zabiegu operacyjnego należy rozważyć podawanie heparyny i stosowanie diety o niskiej zawartości metioniny.

About The Author

admin

Leave a Reply