Inne zależności:

PROCESY ZAPALNE W JAMIE USTNEJ. U chorych ze zgorzelinowymi procesami okołozębowymi mogą wystąpić ropne powikłania płucne: 1) niezależnie od zabiegu,

-2) po operacji w anestezjii, 3) po ekstrakcji zębów. W rezultacie mogą powstać nastą1 pujące zmiany patologiczne: a) ropne zapalenie oskrzeli, b) ropne zapalenie płuc, c) Topień płuca, d) ropniak opłucnej. U bezzębnych pacjentów ropień płuca rozwija się bardzo rzadko. Objawy mogą wystąpić nawet do 3 tygodni po operacji. Regułą powinno być wyleczenie wszystkich procesów zapalnych w jamie ustnej na 3 tygodnie przed zabiegiem operacyjnym. W razie podejrzenia, że zaaspirowane zostało ciało obce, wymagane jest szybkie wykonanie badania rentgenowskiego i bronchoskopii.

PŁEĆ. U mężczyzn powikłania płucne występują trzykrotnie częściej niż u kobiet. WIEK. Liczba powikłań wzrasta wraz z wiekiem pacjentów. PORA ROKU. Częstość występowania powikłań płucnych rośnie w chłodnej porze roku.

About The Author

admin

Leave a Reply