Ocena poziomu hemoglobiny:

-1. Metoda oksyhemoglobinowa. 2. Metoda cyjanomethemoglobinowa – stosowana w automatycznych analizatorach. 3. Metoda zasadowej hematyny – stosowana tam, gdzie może występować we krwi sulfhemoglobina.

Krew konserwowana może być przechowywana w niskiej temperaturze (2-6°C) do 3 tygodni nadaje się do uzupełnienia objętości krwi i poprawy poziomu hemoglobiny. Giną w niej natomiast czynniki krzepnięcia i ciała odpornościowe. Dlatego też w leczeniu posocznicy, chorób przebiegających z krwotokiem czy niedoborami czynników krzepnięcia należy przetaczać krew świeżą (poniżej 24 godzin od pobrania).

Pacjentom z ujemnym Rh (15% populacji brytyjskiej) należy w miarę możności przetaczać krew Rh minus. Jest to szczególnie ważne dla: 1) pacjentów z ujemnym Rh obu płci, którzy już otrzymywali lub mogą jeszcze otrzymywać krew,

About The Author

admin

Leave a Reply