Stwierdzenie pheochromocytoma

Leczenie. Stwierdzenie pheochromocytoma jest wskazaniem do chirurgicznego usunięcia całego nadnercza wraz z guzem. Przy guzach obustronnych obowiązuje całkowite usunięcie obu nadnerczy. W przypadkach guzów nieoperacyjnych lub przerzutów, stosuje się leki hamujące syntezę hormonów rdzenia: P-a-metyltyro- zynę oraz fenoksybenzaminę blokującą receptory alfa i beta (3).

Przygotowanie do operacji. W celu zmniejszenia ryzyka związanego z nadciśnieniem i zaburzeniami rytmu serca stosuje się w okresie 2 tygodni przed operacją leki blokujące nadmiar amin katecholowych. Należy do nich fenoksybenzamina, blokująca receptory alfa i beta. Zmniejsza ona opór naczyń obwodowych i zwiększa objętość wyrzutową serca. Stosuje się ją doustnie w dawce 1 mg/kg m.c./d. U chorych, u których wraz z nadciśnieniem występują zaburzenia rytmu serca, grożące migotaniem, stosuje się propranolol, który blokując receptory beta, hamuje działanie noradrenaliny. Podaje się go doustnie w dawce 0,5-1 mg/kg m.c./d w ciągu 3 dni przed operacją (3).

About The Author

admin

Leave a Reply