ZATOR POWIETRZNY

stu objętości krwi. Szybkość przetaczania 1-2 ml/kg na godzinę. Objawy: a) ucisk w klatce piersiowej, b) kaszel, c) duszność, d) sinica, e) przepełnienie żył szyjnych, f) tachykardia, g) trzeszczenia u podstawy płuc, h) obrzęk płuc, i) wzrost OCŻ.

Leczenie. Przerwać przetaczanie. Podać tlen, naparstnicę, eufilinę i atropinę. Posadzić pacjenta. Stosować ciepło, by rozszerzyć naczynia skórne i powiększyć łożysko naczyniowe. Wenesekcja i zaciski na kończyny. Wstrzyknąć 40 mg furosemidu.

-4. ZATOR POWIETRZNY, MIKROZATOROWOŚC. Zapobiegają im filtry krwi. 5. PRZENIESIENIE CHOROBY: a) hepatitis B, antygen Australia, występują po 6-16 tygodniach54, b) malaria, c) kiła, d) malinica, e) dur powrotny, f) kala-azar, g) bakterie- mia, posocznica. Zagrożenie zmniejszają badania wybranych losowo butelek krwi (screening).

About The Author

admin

Leave a Reply