Po dokładnej kontroli krwawienia

Po dokładnej kontroli krwawienia w loży po usuniętej trzustce pozostawia się dren wyprowadzony przez osobne cięcie w powłokach. Postępowanie pooperacyjne. Po operacji obowiązuje kontrola stężenia glukozy we krwi. Zwykle objawy hipoglikemii ustępują, a czasem obserwuje się nawet znaczną hiperglikemię, co w niektórych przypadkach wymaga okresowego podawania insuliny. Utrzymywanie się natomiast objawów hipoglikemii jest wskazaniem, zależnie od ich ciężkości, do reoperacji i usunięcia dalszych części trzustki lub do leczenia zachowawczego. Przy mniejszej ilości miąższu szansa lepszej odpowiedzi na leczenie jest większa. Stosuje się diazoksyd w dawkach jak przed operacją. Brak trwałej poprawy po leczeniu zachowawczym jest wskazaniem do reoperacji.

Powikłania. Dzieci, którym usunięto prawie całą trzustkę (98%), w połowie przy- padków mają objawy cukrzycy, a w 36% objawy złego wchłaniania (10) i wymagają leczenia insuliną i enzymami trzustkowymi. Leczenie to w większości przypadków jest okresowe, a objawy powikłań po pewnym czasie ustępują (10, 14). W czasie powtórnych operacji stwierdzono przerost pozostawionego miąższu trzustki, z czym można by wiązać ustępowanie objawów cukrzycy i niewydolności trawiennej (11). Z powikłań chirurgicznych należy wymienić uszkodzenie przewodu żółciowego wspólnego, wymagające rekonstrukcji dróg żółciowych, oraz zaburzenia ukrwienia dwunastnicy prowadzące do zmian martwiczych i perforacji jej ściany. Powikłania te opisywano w pojedynczych przypadkach (1, 6, 11, 15).

Wyniki. Resekcja 85-90% miąższu trzustki daje ponad 80% trwałych wyleczeń ułatwiając jednocześnie leczenie zachowawcze dzieci z pooperacyjnymi nawrotami hipoglikemii (1, 7). Dzieci w każdym wieku, nie wyłączając noworodkowego, dobrze znoszą operacje resekcji trzustki. Powikłania chirurgiczne są rzadkie, a związane z bardziej rozległymi resekcjami objawy cukrzycy i złego wchłaniania możliwe do leczenia i w wielu przypadkach przejściowe (10, 13). Dzieci po całkowitym wycięciu trzustki wymagają trwałego podawania insuliny i enzymów trzustkowych. Wyniki leczenia chirurgicznego zależą od stopnia uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, na co wpływa przede wszystkim długość trwania objawów hipoglikemii przed operacją, zwłaszcza u noworodków i niemowląt, których układ nerwowy jest bardziej wrażliwy na niedocukrzenie.

About The Author

admin

Leave a Reply